020 7650 200

Kontino Oy Ab / uutiskirjeen rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §: mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivämäärä: 23.5.2018

1. Rekisterin nimi
Kontinon uutiskirjeen asiakasrekisteri

2. Rekisterin pitäjä
Kontino Oy Ab
Hakintie 6-8, 01380 Vantaa
p. 020 765 0360
Y-tunnus 0949669-8

3. Rekisterin yhteyshenkilö
Hakintie 6-8, 01380 Vantaa
tietosuoja@kontino.fi

4. Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • sähköpostiosoite

5.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään Kontinon uutiskirjeiden lähettämiseen. Uutiskirjeet sisältävät Kontinon ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointiviestintää sekä Kontinon toimintaan liittyviä tutkimuksia.

Henkilötietoja käsitellään osana asiakassuhdetta huomioiden asiakkaan ja Kontinon oikeudet ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolainmukaisesti.

6. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä Kontinon kohdistetun uutiskirjepalvelun voimassaoloajan.

Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä.

Uutiskirjeen tilaamisen voi perua koska tahansa jokaisen uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat asiakkaan verkkolomakkeella antamat tiedot uutiskirjeen tilaajaksi rekisteröitymisen yhteydessä, jotka asiakas syöttää itse. Asiakas pääsee itse täydentämään ja päivittämään tietojaan uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä.

8. Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen
Sähköpostitiedot voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle Kontinon oman uutiskirjeen lähettämistä varten. Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle muuta tarkoitusta varten, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Henkilötietoja ei koskaan luovuteta EU:hun tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle edes uutiskirjeen lähettämistä varten.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Pääsy asiakasrekisterin tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla.

10. Henkilötietojen tarkistusoikeus
Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua.

Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin tietosuoja@kontino.fi. Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin pyritään vastaamaan viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa.